”/”

Anna Karin är utbildad vid teaterhögskolans mimlinje i Stockholm och har även en förskollärareexamen och en treårig dramapedagogutbildning.

I sina föreställningar blandar hon teater med olika uttrycksformer som mim, dockspel, berättande och levande musik. Ofta handlar  pjäserna om utanförskap och orättvisor i samhället, men också om saker som ger upplevelser och funderingar.

Ibland gör hon karikatyrer för att få det tydligt……..och roligt!

Anna Karin Sersam kan med enkla uttrycksmedel leverera en lika tänkvärd

som underhållande framställning av den värld som är vår. Och lite till…