Leken är det viktigaste redskap vi kan ge till våra barn. Genom leken utvecklar vi förmågan att fantisera och tänka i nya banor. I leken kan vi prova och låtsas- saker kan vara något annat än vad de är. Leken bearbetar våra känslor och upplevelser och med ett sinne öppet för möjligheter och med ett flexibelt tänkande kan livet bli något riktigt stort och roligt för våra barn.
”GOSEGRISEN” vill ge alla – både barn och vuxna – inspiration till att leka.
 
Ankafara – Anna Karin Sersam

(Gitarrist = Gary Ryan
Visslare = Jan Lindblad Allsång = Rolf Sersam)

För barn från 3 år.

Spelas uppsökande i bibliotek, teatrar m.m.
Helg/familjeföreställning kostar 7 900 kr.

(Pris inklusive moms och soc avg).

Scenyta: 3x3m. Eluttag 10A. Gärna mörklagt.
1,5 tim att bygga och ½ tim att riva. Publik 60
Speltid 35 min
Boka: 0707 79 54 37 eller friscenkonst@gmail.com.
annakarinsersam.se